Kalender

Det blir rydding i  verksted bunker onsdag 21 september.

 

Lagring liste for lagring av motorsykler i bunker kjeller legges ut samtidig med planlagt rydding.

Alle rydder plassene sine. De som ikke har søkt plasser må fjerne sykler og utstyr før eller under dugnad.

 

Lister for vinterlagring ble tatt ned etter medlemsmøtet 4. september . Dette i tråd med forskriftene og årsplan for BMC.

 

Husk å betale lagerleie kr 1000,00 pr sykkel før sykkel settes inn.

 

Verkstedsjef i BMC

Leie av hytta: Kontakt hyttesjef, regler er til en hver tid de som FHI anbefaler.