© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

Organisasjonsnummer: 882 837 742, VIPPS 10642 og kontonummer 15034440872

Saltfjellrally

Det 50. Saltfjellrally ble arrangert den 21 -23 juni 2019, 
Norsia Grendehus,
Skaug,
8016, BODØ

Årets arrangement er enda i planleggingsfasen, for øvrig vises det til dette:

Styret avlyser nå alle arrangemang på klubbhuset på ubestemt tid. Den vil ikke kunne leies. Vi vil sette frem hånd sprit på hytte og i kjelleren, også i bunkersen. Vi oppfordrer dåkker til å forholde dåkk te reglan FHI har lagt ut ifh til Corona spredningen. Vi håper alle holder seg friske. Vi vil oppdatere så snart der kommer noe nytt.

Cathrin Rendal - Leder BMC